Despre NOI

Descrierea societăţii

S.C. D.M.V. PROSAL CONSULTING S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/14568/2011, CUI RO29426870, are sediul în municipiul Bucuresti, sector 6.

Puncte de lucru:

  • Calea Plevnei nr. 214, Bucuresti sector 6;
  • Bd. Iuliu Maniu nr. 307-309D, Bucuresti, sector 6.

Obiectul principal de activitate conform actului constitutiv actualizat este: cod CAEN 3811 – Colectarea deşeurilor nepericuloase.
Din punct de vedere al proprietăţii, S.C. D.M.V. PROSAL CONSULTING S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care a luat fiinţă în anul 2012 si al carei Director General este domnul Emanuel Romosan.

Finanţarea activităţii se face predominant din surse proprii şi credite bancare.
Societatea îşi propune să presteze servicii de salubrizare şi să isi consolideze pozitia pe piaţa acestor servicii, urmărind ca printr-o dotare cu utilaje moderne şi o bună organizare să acopere cu servicii o arie cât mai largă, atât în municipiul Bucuresti, cât şi în alte localităţi limitrofe sau din alte zone ale tării.

Eforturile viitoare ale societăţii sunt axate pe participarea la licitaţii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare sau a unor activităţi specifice serviciului de salubrizare, prestarea unui serviciu de calitate prin angajarea de personal calificat în acest domeniu şi achiziţionarea de utilaje noi, similare cu cele din Uniunea Europeană.

Misiunea

Misiunea PROSAL CONSULTING este de a deveni cel mai important furnizor de solutii integrate pentru managementul deșeurilor, prin adoptarea politicii în domeniul de Management Integrat. Scopul companiei PROSAL CONSULTING este de a deveni lider pe piața managementului integrat al deșeurilor.

Baza succesului nostru o reprezinta competența angajaților noștri motivați, dotarea performanta cu utilaje și calitate maximă a serviciilor oferite.
Prioritatea pentru PROSAL CONSULTING SRL este reprezentata de parteneriate pe termen lung cu clienții noștri. Construirea și administrarea de stații de sortare, instalații de reciclare și de gestionare integrată a circuitului de materiale refolosite, sunt principalii factori de succes. Respectul nostru pentru ecologie și cele mai înalte standarde tehnice, reprezinta baza activitatii noastre.

Obiectivele generale ale acestei politici sunt:

o Costuri minime pentru clienții
o Creșterea satisfacția părților interesate
o Extindere permanentă a ariei geografice a serviciilor prestate
o Asigurarea unor condiții optime de muncă pentru angajații săi
o Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor, prin creșterea calității și eficienței serviciilor de management integrat al deșeurilor
o Protecția mediului inconjurator
o Protecția sănătății populației
o Dezvoltarea durabilă a serviciilor
o Sustinerea și implementarea unor investitii in proiecte de valorificare (reciclare si coincinerare) deșeuri , proiecte de constientizare, educare și sensibilizare a populatiei cu privire la problemele legate de mediu.