Management deșeuri Municipale

Colectare, transport, depozitare deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie

Colectarea deșeurilor municipale și stradale se poate face în următoarele moduri:

a) colectarea ermetica în autovehicule compactoare;
b) colectarea în recipiente închise;
c) colectarea prin schimb de recipienti;
d) colectarea realizata prin selectare in saci/pungi de plastic.

Precolectarea deșeurilor se face selectiv, pe tipuri de deșeuri municipale, în pungi de plastic / saci de diferite culori, aferente fiecarui tip de deșeu sau de amestec de deșeuri.

Fracțiunea biodegradabilă din deșeurile municipale și asimilate sunt colectate separat în containere sau recipiente special desemnate în acest scop, urmănd a fi transportate și valorificate.

Containere si recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conținute în deșeurile municipale și asimilabile acestora, sunt inscriptionate cu denumirea materialelor pentru care sunt destinate și marcate în diverse culori prin vopsire sau aplicare de folie adeziva.

Transportul deșeurilor se realizeaza numai cu autovehicule specializate, acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automata a recipientelor de colectare, care sa nu permita imprastierea deșeurilor sau prafului, emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului. Utilajele de transport deșeuri utilizate de PROSAL CONSULTING sunt prevăzute cu sistem GPS pentru optimizarea activității și pentru a oferi un serviciu de calitate pentru clienti.

Vehiculele vor fi întreținute în mod corespunzător, benele și containerelor vor fi spălate și dezinfectate numai în spațiile care sunt prevăzute cu sisteme de colectare a apelor uzate provenite din spalare.

Depozitare deșeuri

Deșeuri sunt depozitate la rampele ecologice, construite în conformitate cu normele europene în domeniu.