Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie

Servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectare

Activitatea de dezinsectie se face în clădirile instituțiilor publice , case , parcuri , spatii verzi , cimitire , piețe , zone demolate și neconstruite, subsoluri uscate , umede și inundabile , mijloacele de transport in comun, unități de învățământ și sănătate, depozite de deșeuri municipale , statiile de sortare / transfer al deseurilor, locuri speciale amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere ;

Deratizarea se executa:
a) pentru operatorii economici , cel puțin o dată pe semestru și ori de câte ori este necesar pentru combaterea unui focar ;
b ) pentru populația și instituțiile publice , ori de câte ori este necesar pentru combaterea unei epidemii .

Toate produsele utilizate pentru efectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie, vor fi avizate obligatoriu de Autoritatea Sanitar – Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.